Зарахування результатів неформальної освіти при вивченні вибіркової навчальної дисципліни Основи власного бізнесу

В другому семестрі 2022-2023 навчального року, вперше в практиці реалізації ОПП «Економіка міста. Урбаністика» першого бакалаврського рівня, відбулось зарахування результатів неформальної освіти при вивченні вибіркової навчальної дисципліни. Можливості неформальної освіти активно використовуються науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародної економіки, проте зарахування результатів досі не відбувалось.

Вибіркова дисципліна з Каталогу "Основи власного бізнесу" (автор – доцент кафедри міжнародної економіки Жукова Юлія Миколаївна) з 2020 року щорічно обирається до вивчення студентами різних спеціальностей Університету.

Пропозиції курсів неформальної освіти щодо функціонування власного бізнесу є досить широкими. У лютому 2023 року на засіданні кафедри міжнародної економіки викладачі дисципліни доцент кафедри Жукова Юлія Миколаївна та професор кафедри Ушенко Наталя Валентинівна запропонували інтегрувати курси неформальної освіти до вивчення «Основ власного бізнесу». Кафедрою затверджено перелік можливих курсів на основі відповідності обсягів і результів навчання, схвалено процедуру нарахування балів.

Студентам було запропоновано в рамках дисципліни використовувати можливості неформальної освіти. Бажання виявили 43 особи, які навчаються на спеціальностях «Економіка», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Фізична культура і спорт», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Політологія». Всі студенти отримали сертифікати неформальної освіти та підтвердили рівень набуття відповідних компетентностей за дисципліною, успішно пройшовши модульний контроль. У кінці травня на засіданні кафедри міжнародної економіки було затверджено зарахування результатів неформальної освіти.

Відгуки студентів про опановані курси неформальної освіти є схвальними. Доповнення формальної освіти неформальною є ефективним способом підвищення можливостей для здобуття нових знань і практичного досвіду, саморозвитку та самореалізації. Даний позитивний досвід буде продовжено і в подальшому.

Разом до Перемоги!