Підвищення кваліфікації викладачів у сфері Маркетингу ІТ продуктів

Науково-педагогічні працівники кафедри міжнародної економіки продовжують підвищувати власну кваліфікацію та впроваджувати передові освітні технології у навчальний процес.

Влітку 2023 року доцент кафедри Жукова Юлія Миколаївна підвищила кваліфікацію за курсом «Маркетинг ІТ-продуктів», розробленим однією з найпотужніших ІT-компаній України - Genesis, ГО «Освітня фундація продуктового IT» та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Міністерства цифрової трансформації та МОН України. Жукова Ю.М. пройшла курс «Маркетинг ІТ-продуктів» та здобула право інтегрувати його у навчальний процес у Київському університеті імені Бориса Грінченка https://genesis-marketing-course.theworkademy.com/uk/courses/course/3448

«Маркетинг IT-продуктів» — це всеукраїнський освітній курс-стажування від IT-компанії Genesis на LMS-платформі. Курс створено у форматі змішаного навчання. У межах цього курсу студенти отримують базові знання у напрямі digital-маркетингу IT-продуктів.

Курс включає 10 інтерактивних модулів, які послідовно розкривають поведінку користувачів, аналіз ринку, побудову стратегії виходу продукту на ринок, Performance Marketing, Brand Marketing, Product Marketing та аналітику в маркетингу IT-продуктів. Крім базових знань, формуються такі soft skills: креативність та гнучкість мислення, ухвалення рішень, пошук відкритої інформації, аналіз і винесення суджень, аналітичне та критичне мислення, навички презентації та робота в команді.

Курс-стажування «Маркетинг IT-продуктів», разом з опанованим раніше і вже інтегрованим у навчальний процес минулого навчального року курсом від Genesis «Створення та розвиток ІТ-продуктів», буде ефективним  практико-орієнтованим доповненням до дисциплін бізнес-спрямування: «Основи власного бізнесу», «Основи бізнес-процесів», «Засади відкриття власного бізнесу», «Поведінкова економіка» для студентів економічних та неекономічних спеціальностей.