Публічна презентація наукових результатів аспірантки Поздєєвої Катерини Вікторівни

20 вересня 2023 р. відбулась публічна презентація наукових результатів аспірантки ОНП «Економіка» Поздєєвої Катерини Вікторівни на тему «Економічний механізм розвитку системи загальної середньої освіти», яка була виконана на кафедрі міжнародної економіки в рамках наукової теми кафедри «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції» (реєстраційний № 0118U001561).
Катерина Вікторівна доповіла про основні результати дисертації, виконання якої було спрямоване на поглиблення теоретико-методичних та науково-практичних основ удосконалення економічного механізму розвитку системи загальної середньої освіти. Основні наукові положення доведені до розроблених та впроваджених у практичну діяльність методичних рекомендацій розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти. По завершенню доповіді Катерина Вікторівна надала ґрунтовні відповіла на запитання науковців факультету економіки та управління, підтвердив свій високий науковий рівень, як дослідника, та значний досвід практичної роботи.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна у своєму виступі підкреслила актуальність обраної теми дисертації Катерини Вікторівни, наукову новизну отриманих результатів та практичну цінність запропонованих методичних рекомендацій.
В обговореннях результатів дисертації Поздєєвої Катерини Вікторівни колеги підкреслювали актуальність та складність обраної теми дисертації, логічну побудову виконаного дослідження, обґрунтованість наукової новизни та практичну орієнтованість рекомендацій, які вже три роки поспіль використовуються у діяльності Київської державної міської адміністрації. Всі колеги у своїх виступах запропонували надати позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Бажаємо Катерині Вікторівні успішного подальшого проходження процедури захисту дисертації у разовій спеціалізованій раді.
Разом до перемоги!