Робоча зустріч з магістрами з питань своєчасного і якісного написання кваліфікаційних робіт!

Студенти 6 курсу (другого освітнього рівня “магістр”) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” успішно прозвітували про готовність до передзахисту магістерських робіт перед членами кафедри фінансів, що відбувся 28 вересня 2023 року. За підсумками обговорення ходу написання робіт, професорсько-викладацький склад кафедри відзначив набуття, на даному етапі навчання, студентами навичок та вмінь з питань надання якісної оцінки управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, компаній та банківських установ. Зустріч відзначалась активною дискусією між викладачами та студентами в частині оформлення магістерських робіт.