Активізація навчальної діяльності студентів магістрів!

Відбулась зустріч викладачів кафедри фінансів зі студентами 5 курсу (освітнього рівня магістр) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” в частинні обговорення старту роботи над написанням кваліфікаційних робіт, можливостей набуття нових професійних компетенцій в ході пошуково-дослідної діяльності кожного студента. Викладачами кафедри фінансів були надані рекомендації в частині вибору актуальних тем для написання кваліфікаційних робіт, їх технічного оформлення та змістового посилення.

Бажаємо студентам успіхів в ході написання кваліфікаційних робіт!