Семінар зі здобувачами вищої освіти 1 курсу освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Формування культури академічної доброчесності у здобувачів освіти у КУБГ

2 жовтня 2023 р. відбувся семінар зі здобувачами вищої освіти 1 курсу освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Формування культури академічної доброчесності у здобувачів освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка». Професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна обговорила з майбутніми бакалаврами положення нормативно-правових актів України, зокрема Закону України «Про освіту», у яких регламентовані норми дотримання академічної доброчесності (стаття 42 «Академічна доброчесність»). Ознайомились з текстом нормативних документів нашого університету, зокрема «Положенням про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка» та «Положенням про організацію освітнього процесу». Обговорили можливі ситуації прояву академічної недоброчесності. Провели дискусію щодо найбільш розповсюджених ситуацій прояву академічної недоброчесності серед студентів, зокрема, списування, недобросовісне виконання завдань з навчальних дисциплін. Розглянули як працюють системи, що виявляють текстові збіги. В університеті перевірка всіх робіт здобувачів освіти здійснюється за допомогою систем Unicheck та Strike Plagiarism. Розглянули різницю у способі визначення текстових збігів за цими системами. Обговорили види відповідальності, до яких можуть бути притягнені здобувачі вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Заповнили Декларації про академічну доброчесність.
Бажаємо нашим майбутнім бакалаврам успіхів в освітньому процесі та у науковій роботі.
Разом до перемоги!