Консультація-зустріч студентів 4 курсу спеціальності 051 Економіка з практики

24 листопада 2023 року відбулась чергова консультація-зустріч студентів 4 курсу освітньої програми «Економіка міста. Урбаністика» з керівниками практики від Університету – професором Ушенко Наталею Валентинівною та доцентом Жуковою Юлією Миколаївною. Ця зустріч була присвячена роботі студентів над індивідуальними завданнями. В якості індивідуальних завдань передбачена підготовка студентами тез на ІІ Всеукраїнську науково-практичну онлайн конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні виклики соціально-економічного розвитку: глобальні та регіональні аспекти».

Такий формат індивідуальних завдань, з одного боку, допоможе студентам узагальнити зібраний матеріал та коротко його викласти, з другого – поєднати освітню, наукову і практичну складову навчання.

Також обговорювали результати роботи студентів на базах практики. Студенти Федоров М., Ющенко В. та Поліщук Г. проходять практику на базі Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.

Максим Федоров розповідає:

«У рамках моєї практики в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи я беру участь у аналізі даних про демографічні тренди та соціальні явища. Я познайомився з роботою із соціологічними опитуваннями, аналізом статистичних даних про населення, що збагачує мій досвід у галузі економіки та надає унікальну можливість поглянути на соціальні процеси з економічної перспективи. Я вже  попрацював у команді з моїми одногрупниками та більш досвідченими співробітниками Інституту, ми висловлювали різні точки зору на одне питання, дискутували і потім уже його разом вирішували».

Говорить Валерій Ющенко:

«Під час практики я зосередився на застосуванні теоретичних концепцій в практичних умовах. Моя практика спрямована на подолання розриву між академічними знаннями та їх практичним застосуванням.

У співпраці з моїми одногрупниками ми брали участь у групових заходах, які сприяли глибшому розумінню нашої галузі. Ці спільні зусилля мають вирішальне значення для вдосконалення наших практичних навичок і дозволили нам обмінятися різними поглядами та підходами.

Практика відіграє важливу роль у зміцненні мого професіоналізму. Вона дає цінне розуміння практичних аспектів економічних досліджень. Серед основних засвоєних уроків - важливість застосування академічних теорій у реальних сценаріях та цінність командної роботи для досягнення всебічного розуміння».

КУБГ Київський університет імені Бориса Грінченка консультативна зустрі студентів ФЕУ факультет економіки та управління

КУБГ Київський університет імені Бориса Грінченка консультативна зустрі студентів ФЕУ факультет економіки та управління