Професор кафедри управління Орлова Наталія Сергіївна пройшла стажування в м. Лодзь, Польща

В период 19-25 листопада 2016 року професор кафедри управління ФІТУ Орлова Наталія Сергіївна пройшла стажування “Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”. м. Лодзь, Польща при підтримці Фундації CentralEuropeanAcademyStudiesandCertification   (CEASC), Польща у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU), Лодзь, Польща, та Центром Європейських Фондів (BFE).

Тематика стажування:

  • трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору. Їх порівняльний аналіз з українськими відповідниками. Рівні та засади визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі.
  • проектний підхід в організації навчального процесу в європейських університетах. Формування навчальних планів з застосуванням проектного підходу
  • практична реалізація в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.
  • робота над власними обмінними, навчальними та дослідницькими проектами, фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників подібних проектів.
  • Академічна мобільність науковців: компонент Кюрі-Склодовської в рамках Горизонт 2020, Еразмус+, Polonez (друга хвиля).

Програма стажування передбачала 108 годин (72 години  лекційних та практичних занять та 36 годин самостійної роботи). За результатами стажування отримала диплом післядипломної освіти № 09/11/2016 від 24.11.2016 року.