Захисти дипломних робіт

19 і 21.12.2023 р. на кафедрі управління  Факультету економіки і управління Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся захист дипломних  робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Менеджмент». Фахова комісія в складі: професора, доктора економічних наук Кожем`якіної Світлани  Миколаївни,  професора, доктора економічних наук Ільїч Людмили Миколаївни, доцента, доктора економічних наук  Шульги Ольги Антонівни  під головуванням завідувачки кафедри управління та смарт інновацій Київського національного університету технологій та дизайну Касич Алли Олександрівни відзначила високий рівень підготовки наукових досліджень та публічних виступів здобувачів. У кваліфікаційних магістерських  роботах використані сучасні методи досліджень та розрахунків, наведені реальні, достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи слухачів магістратури та їх наукових керівників. Усі дипломні роботи представлені до захисту апробовані на науково-практичних конференціях. Вітаємо наших студентів з успішним захистом робіт та бажаємо подальших успіхів!