Обговорення змін до ОПП «Державне управління» на Раді випускників

9 травня 2023 р. 16:00 на Факультеті економіки та управління відбулось чергове засідання Ради випускників. Одним з питань порядку денного було обговорення подальшого удосконалення/оновлення освітньої програми «Державне управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідачем виступила гарант програми, доцент кафедри управління Оксана В’ячеславівна Марухленко.

Марухленко О.В. ознайомила присутніх з історією програми, її структурою та складовими. Обґрунтувала підстави та завдання, які виникли в сучасних умовах і які мають бути відображені у підготовці здобувачів. Також було озвучено результати самоаналізу ОПП науково-педагогічними працівниками випускової кафедри.

Члени Ради випускників Вікторія Кучеровська, Олександр Пошелюжний та Олексій Бузюк внесли власні пропозиції щодо вдосконалення ОПП, висловили прохання приділити максимум уваги на практикоорієнтованість програми.

Дякуємо всім учасникам за долученість, активність та сприяння у розробці якісної освіти задля формування висококваліфікованих кадрів та всебічно - розвинених особистостей.