Відкрита лекція професора кафедри управління Шульги Ольги Антонівни на тему "Реорганізація акціонерних товариств"

12 квітня 2024 року відбулася відкрита лекція доктора економічних наук,  професора кафедри управління Шульги Ольги Антонівни на тему: «Реорганізація акціонерних товариств» для студентів 1 курсу (другого (магістерського) рівня) спеціальності 073 "Менеджмент організацій та адміністрування".

Під час проведення лекційного заняття лектор розкрила сутність та форми реорганізації, розповіла про порядок функціонування дочірніх підприємств та про проблему нереального банкрутства в Україні. При цьому вона використала ряд наукових підходів та методів для досягнення поставленої на початку заняття мети. Проведення лекції супроводжувалося вдало підібраним презентаційним матеріалом, наводилися приклади та цікаві факти.

Обговорення в аудиторії викликало питання щодо принципових відмінностей між різними формами реорганізації акціонерних товариств, а також щодо поширення дочірніх підприємств в Україні.  

Очікуємо, що здобуті знання, допоможуть магістрантам у майбутньому приймати ефективні управлінські рішення.