Відкрита лекція д.е.н., професора, професора кафедри фінансів Житаря Максима Олеговича на тему: «Організація фінансового планування корпорацій»

Відкрита лекція д.е.н., професора, професора кафедри фінансів Житаря Максима Олеговича на тему: «Організація фінансового планування корпорацій»

1 травня 2024 року доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Житар Максим Олегович провів відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» на тему: «Організація фінансового планування корпорацій» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Метою навчального заняття було визначено формування системи знань та навичок щодо організації фінансового планування корпорацій. Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та плану лекційного заняття були розглянуті наступні питання: організація фінансової стратегії корпорації, джерела фінансування розвитку корпорацій, методи фінансового планування.

Лекція супроводжувалася вдало підібраним презентаційним матеріалом, який дозволив використати різноманітні прийоми подачі інформації. В ході лекційного заняття була проведена демонстрація відеоматеріалу з курсу «Основи корпоративних фінансів» онлайн платформи Prometeus, який створений Університетом Іллінойсу (Урбана-Шампейн), що посилило ефект сприйняття і засвоєння матеріалу в частині фінансового планування та прогнозування.

Присутні на відкритій лекції заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи к.е.н., доцент Оксана Казак, завідувач кафедри фінансів д.е.н., професор Андрій Рамський, усі науково-педагогічні працівники кафедри фінансів підтвердили, що лекційне заняття проведено із дотриманням всіх навчально-методичних вимог, а професор кафедри фінансів Житар М.О. продемонстрував високий рівень володіння матеріалом та використання сучасних прийомів активізації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти.