УЧАСТЬ У РОБОТІ VIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У м.БАТУМІ

У рамках реалізації налагодженого партнерства між Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка та Батумським навчальним інститутом навігації (Грузія) магістрант 1 курсу спеціальності «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» Стазілов Сергій прийняв участь в роботі VIII Міжнародної наукової конференції студентів (м. Батумі, 23 червня 2024 р.).

Конференція визначена як міждисциплінарна, в якій взяли участь студенти та аспіранти авторитетних університетів різних країн. Метою конференції є обговорення сучасних процесів і викликів морських наук, логістики, менеджменту, бізнес-адміністрування та економіки, обмін знаннями та досвідом між студентами закладів вищої освіти, а також заохочення взаємної співпраці.

У виступі з англомовною доповіддю “The importance of ensuring economic security under external aggression” (науковий керівник – д.е.н., проф. кафедри міжнародної економіки Сундук А.М.) акцентовано увагу на тому, що кожна держава розвивається і перебуває у досить складному середовищі, яке визначається впливом глобалізації, інтеграції економічної діяльності, жорстоким суперництвом національних економік і транснаціональних організацій. Можливість зменшення впливу подібних явищ повинна забезпечувати політика гарантування безпеки держави. Центральною ланкою системи національної безпеки виступає поняття економічної безпеки. 

Акцентовано увагу, що важливим виступає дослідження питань економічної безпеки за умов зовнішньої агресії, яка впливає на безпеку шляхом зміни її параметрів розвитку  (мінімізація показників, формування тенденцій зменшення); впливу щодо існуючих зв’язків і залежностей між різними структурами і процесами економічної безпеки; посилення дисбалансів політики безпеки.