ІV Регіональна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою»

 

13 грудня 2016 року кафедра управління Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках Програми підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів м. Києва провела ІV Регіональну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою».

Пленарне засідання конференції розпочала Поспєлова Тетяна Вадимівна,завідувач кафедри управління, доктор наук з державного управління, доцент, яка у вітальному слові підкреслила важливість пошуку інноваційних підходів до роботи в сучасних умовах, що характеризуються як період реформування середньої освіти, запровадження у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів ідеології змін, що базується на Програмі «Нова школа».

Продовжила тему впливу суспільства на розвиток освіти Войтович Радмила Василівна, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка, д.н.держ.упр., професор у доповіді «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в Україні».

Правовий аспект реформування освітнього законодавства висвітлила в своєму виступі Байталюк Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри публічного та приватного права Університету Грінченка.

Жвавий інтерес в учасників конференції викликав виступ Шукевича Юрія Володимировича, директора Фінансового ліцею м. Києва, магістранта спеціальності «Управління навчальним закладом», на тему «Європейські виклики та українські протиріччя запровадження шкільної автономії».

Баценко Сергій Вікторович, заступник директора КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді», поділився із учасниками конференції пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових засад управління позашкільною освітою, а Христюк Інна Миколаївна, магістрант спеціальності «Управління навчальним закладом» – результатами дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників в умовах розбудови нової школи.

Учасники регіональної науково-практичної конференції – керівники НЗ м. Києва мали змогу поділитися власним досвідом та баченням перспектив розвитку столичних навчальних закладів  під час роботи секцій«Інноваційний розвиток навчального закладу в умовах реформування середньої освіти» та «Організація навчальної та виховної роботи: створення умов для розвитку особистості учня».

Участь слухачів Програми ПК у роботі ІV Регіональної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою» стала ще однією унікальною можливістю для обміну управлінським досвідом, окреслила вектори початку освітянських реформ, засвідчила важливість стратегічних завдань, поставлених сьогодні перед управлінцями освітньої галузі столиці.