Захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

        Відповідно до графіка атестації, 23 лютого 2017 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» групи Мм-1-15-1.6д.

      Зміст магістерських робіт та процес їхнього захисту показали, що студенти успішно засвоїли знання з усіх курсів, які викладалися на спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», оволоділи навичками науково-дослідної роботи, мають достатній рівень сформованості спеціальних знань та вмінь, необхідних для виконання ними всього комплексу функцій управлінця. Виконані студентами випускні магістерські роботи свідчать про те, що грінченківці вміють самостійно й творчо вести наукові дослідження, створювати нові форми, прийоми та засоби управління.

      Відповідно до цього були отримані наступні результати атестації: п’ятеро осіб мають оцінку «відмінно», четверо – «добре» і лише один студент – «задовільно». Результати атестації свідчать про достатній рівень підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Ще раз вітаємо наших магістрів з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт і чекаємо їх на врученні дипломів.