Захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності «Управління навчальним закладом»

     Відповідно до графіка атестації, 21-24 лютого 2017 року відбулася атестація студентів освітнього рівня «магістр» (заочної форми навчання) спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом».

      Зміст магістерських робіт та процес їхнього захисту показали, що студенти успішно засвоїли знання з усіх курсів, які викладалися на спеціальності «Управління навчальним закладом», оволоділи навичками науково-дослідної роботи, мають достатній рівень сформованості спеціальних знань та вмінь, необхідних для виконання ними всього комплексу функцій управлінця навчальними закладами. Виконані студентами випускні магістерські роботи свідчать про те, що грінченківці вміють самостійно й творчо вести наукові дослідження, створювати нові форми, прийоми та засоби управління навчальними закладами.

      Відповідно до цього були отримані наступні результати атестації: п’ятнадцять осіб мають оцінку «відмінно», п’ятнадцятеро – «добре» і лише двоє студентів – «задовільно». Результати атестації свідчать про достатній рівень підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Ще раз вітаємо наших магістрів з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт і чекаємо їх на врученні дипломів.