Захист магістерських робіт спеціальності «Державне управління»

      Відповідно до графіка атестації, 20-21.02.2017 відбувся захист магістерських робіт зі спеціальності «Державне управління» групи ДУм-1-15-1.6з.

      Магістерські роботи як заключний етап навчального процесу показав вміння студентів методологічно грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати й узагальнювати одержані результати та підтвердженням їх готовності до державної служби.

      Виконані студентами магістерські роботи свідчать про якісну підготовку, сформованість культури мислення, вміння трансформувати теоретичні знання в площину практичного використання. Студенти-грінченківці стануть сучасними управлінцями органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що вміють самостійно й творчо вести наукові дослідження, навчатися на засадах власної відповідальності та самореалізації тощо.

       Відповідно до цього були отримані наступні результати атестації: п’ятеро осіб мають оцінку «відмінно», одинадцять – «добре» і лише один студент – «задовільно». Результати атестації свідчать про достатній рівень підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності «Державне управління».

 

Ще раз вітаємо наших магістрів з успішним захистом магістерських робіт і чекаємо їх на врученні дипломів.