Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті»

   27 лютого 2018 року кафедрою управління факультету інформаційних технологій та управління КУБГ було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті».

   З вітальним словом звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Олександрович Огнев’юк.

   У заході взяли участь більше 200 учасників з різних міст України. Конференція працювала за такими напрямами:

1. Трансформації у суспільному розвитку сучасного міста: соціальний, економічний, екологічний аспекти.

2. Професійний розвиток сучасних фахівців в умовах суспільних трансформацій.

3. Нова українська школа – територія сучасних освітніх трансформацій суспільства.

    В роботі секцій було заслухано та обговорено більше 35 виступів науковців з різних університетів України (м.Дрогобич, м.Одеса, м.Полтава ). В програмі роботи секції «Трансформації у суспільному розвитку сучасного міста: соціальний, економічний, екологічний аспекти» (керівник Н.С.Орлова) було здійснено пряме включення зв’язку з викладачами Опільської Політехніки (Республіка Польща) для ознайомлення з їхнім досвідом.

Секція «Професійний розвиток сучасних фахівців в умовах суспільних трансформацій» (керівник В.М.Гладкова) працювала у форматі «круглого столу» та скерована на пошук нових можливостей професіоналізації студентів.

Секція «Нова українська школа – територія сучасних освітніх трансформацій суспільства» (керівник А.Г. Панченко) привернула увагу найбільшої кількості учасників. Було реалізовано пошук відповідей на запитання про шляхи реалізації завдань НУШ.

В рамках конференція було проведено майстер-класи:

“Індивідуальні освітні траєкторії як чинник трансформації освітнього процесу” (Микола Скиба, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, автор книжки “Освіта для турбулентного світу”, експерт програми "Культура і креативність", розробник низки курсів з креативного мислення)

“Лайфхаки реалізації концепції нової української школи” (Проскура Оксана Іллівна, директор Київської гімназії східних мов №1; відмінник освіти України, вчитель вищої категорії, вчитель-методист)

“Трансформація взаємодії учителя та учнів або як наблизити освіту до життя?” (Котенко Ольга Володимирівна, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;  Лінник Олена Олегівна, професор кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор)

“Цінності академічної доброчесності у роботі зі школярами і студентами” (Ніколаєв Євген Борисович, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, консультант Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, кандидат економічних наук)

За результатами науково-практичної конференції зроблено висновки й запропоновано рекомендації:

1. включити в освітні програми «Менеджмент» та «Державне управління» інформацію про трансформації соціально-економічних процесів в Україні та впровадження відповідних європейських стандартів;

2. забезпечити безперервний процес оновлення змісту, форм та методів Програми підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО за для реалізації положень Закону України «Про освіту» та Концепції нової української школи;

3. внести зміни до програми підвищення кваліфікації щодо включення інформації про найкращі освітні практики та ефективний досвід реалізації НУШ;

4. підвищити вимоги до управлінської компетентності керівників та осіб, що проходять конкурс на вакантні посади керівників ЗЗСО. З цією метою внести пропозиції щодо обов’язкової вимоги фахового навчання управлінців у сфері освіти на відповідних магістерських та інших освітніх програмах;

5. поглибити дослідження специфіки і імплементації електронного навчання в ЗЗСО;

6. в процесі дослідження наукової теми кафедри управління зосередити особливу увагу на дослідженні рівня фінансової забезпеченості міста в умовах децентралізації влади та еколого-економічної безпеки регіонів України;

7. забезпечити продовження наукових досліджень з питань професійної адаптації молодих вчителів і керівників освітніх закладів в межах реалізації наукової теми кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління.