Євроатлантична інтеграція України як напрямок сучасної державної політики

 

   Одним із головних факторів забезпечення власного суверенітету та територіальної цілісності Україна вважає участь у колективній системі безпеки, практичним втіленням чого є курс на членство у Північноатлантичному альянсі та участь у Спільній політиці безпеки та оборони (СПБО) Європейського Союзу. [1, cтор. 225]

   Кафедрою управління проведено 13 березня 2018 року семінар “Євроатлантична інтеграція України як напрямок сучасної державної політики” в межах виконання плану інформаційних заходів з питань євроатлантичної інтеграції України. Зі студентами обговорювалися питання перспектив співробітництва з НАТО та Європейського Союзу щодо зміцнення обороноздатності та забезпечення безпеки нашої країни.

   З доповіддю виступив доцент кафедри, к.держ.упр. Павлюк В.В. Під час спілкування було обговорено проблемні питання вступу в Альянс на умовах повноправного членства та відзначено вплив інституційних змін на розвиток позитивних процесів в країні.

   Професор кафедри управління Орлова Н.С. провела експрес-обговорення стосовно розуміння студентами місця України в глобальному світі та її євроінтеграційного вектору.

1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». – К. : НІСД, 2017. – 928 с.