Виробнича практика як запорука професійного зростання

    В умовах формування ринку праці та його насиченості працівниками економічного напрямку, молодому фахівцю важко зайняти достойне місце у виробничих відносинах. Ринок постійно відчуває потребу у кваліфікованих фахівцях, обізнаних із сучасними науковими теоріями й законодавством та ознайомлених з економічними аспектами практичної діяльності організації. Метою підготовки студентів-фінансистів є не стільки підготовка кадрів із ґрунтовними теоретичними знаннями, скільки глибоко мотивованих спеціалістів з розвиненими професійними навичками, готових до виконання відповідних до фаху розумових чи фізичних дій; творчих особистостей, здатних аналізувати соціально-економічні зміни у суспільстві та розробляти перспективні програми розвитку як окремо взятого підприємства, так і галузі чи держави. Набуттю таких навичок покликана організація виробничої практики для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» групи ФіКб-1-15-4.0д Факультету інформаційних технологій та управління з 30.04.2018 р. по 26.05.2018 р.

    26 квітня 2018 р. відбулася настановча конференція з виробничої практики для зазначених студентів, під час якої керівником практики ст. викладачем кафедри фінансів та економіки, к.е.н. Казак О.О. студентам були надані необхідні установки щодо порядку проходження практики на підприємствах, збору важливої інформації та правильного оформлення звітної документації, а також проведений обов’язковий інструктаж з техніки безпеки на підприємствах. Базами практики є низка провідних установ та організацій, серед яких: ПАТ «Кредит Агріколь Банк», ПраТ «АСК «ІНГО Україна», ТОВ «Трестон Кепитал», ПАТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», ПАТ «Укргазвидобування» Філія «УКВ-Сервіс», ПАТ «Альфа-банк», ТОВ «Центр А-Трейд», ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», «Автостудія», ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», ТОВ «ПІПЛТУМОРОУ». Студентам також були представлені керівники з виробничої практики, деталізований опис предметних завдань, необхідних для виконання, та теми індивідуальної роботи.

    Бажаємо нашим студентам вдалого й плідного проходження практики, набуття фахових компетенцій для професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку професійних здібностей!