Практико-орієнтований метод "Навчання майбутніх банкірів"

Наявність власної валюти для будь-якої держави - це найважливіша складова політичної та економічної незалежності.

Підтримка балансу між товарною та грошовою масою є найважливішим завданням Урядів і Центробанків всіх країн.

З огляду на небезпеку знаходження в обороті фальшивих грошей більшість країн світу вкладає колосальні кошти в розробку і нанесення на банкноти різноманітних характеристик і міток.

Сучасні виклики до професії банкіра вимагають наявності компетентностей з оцінки та глибокого аналізу детектиції валют щодо визначення елементів захисту банкнот різних країн, практичних навичок роботи зі спеціалізованого обладнання з різними видами детекторів.

З метою поглиблення практичних навичок майбутніх бакалаврів за фаховим спрямуванням 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в рамках предмету «Банківська справа» було проведено лабораторні заняття з елементами практикуму детекції банкнот. В рамках заняття студенти ознайомились з існуючими методами детекції банкнот. Особливу увагу в ході практичного навчання було приділено техніці перевірки справжності грошей на сучасних переглядових й автоматичних детекторах валют (банкнот).

Найбільшу зацікавленість серед студентів викликали лабораторні дослідження оптичної щільності та спектрального аналізу банкнот іноземних держав - країн учасниць ЄС, що вийшли з обігу. Неабиякий інтерес серед студентів викликали завдання з детекції магнітних міток, детекції в білому відбитому або падаючому світлі, детекції в білому світлі або на просвіт, ультрафіолетової детекції та інфрачервоної детекції національної валюти та двох видів валют першої групи конвертації.