Робота акредитаційної комісії освітньо-професійної програми 073.00.02 «Управління навчальним закладом (за видами)»

12 грудня 2018 року згідно наказу МОН №2526-л від 06.12.2018 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка розпочала роботу експертна акредитаційна комісія освітньо-професійної програми 073.00.02 «Управління навчальним закладом (за видами)» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

У складі:

Галус Олександр Марיянович – проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький), професор кафедри менеджменту, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;

Черненко Наталія Миколаївна – професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), доктор педагогічних наук, доцент.