Робота акредитаційної комісії освітньо-професійної програми 073.00.01 «Менеджмент організацій та адміністрування»

З 12 грудня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка на Факультеті інформаційних технологій та управління, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018   № 2521-л, почала працювати експертна комісія у складі:

Шаульська Лариса Володимирівна – декан економічного факультету, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Плотницька Світлана Іванівна – професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор економічних наук

Комісія проводить первинну акредитаційну експертизу діяльності щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності   073 Менеджмент.