Завершила роботу експертна акредитаційна комісія на кафедрі управління

Згідно наказу МОН №2521-л від 06.12.2018 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.працювала експертна акредитаційна комісія,яка проводила первинну акредитаційну експертизу діяльності щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності  073 Менеджмент.

У складі:

Шаульська Лариса Володимирівна – декан економічного факультету, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Плотницька Світлана Іванівна– професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор економічних наук.

 

17 12 2018 zav rob com