SEED STAGE НАВЧАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВУ ТРИВАЄ!

«Щоб перетворити дійсно цікаві ідеї і нові технології в кампанію, яка може впроваджувати інновації протягом багатьох років, потрібна велика дисципліна».

©Стів Джобс

01 жовтня 2020 року відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів та економіки Казак Оксани Олексіївни на тему «Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія» навчальної дисципліни «Основи власного бізнесу». Даний курс входить до загальноуніверситетського блоку вибіркових дисциплін, тож до складу слухачів входять не лише студенти групи ФіКб-1-19-4.0д денної форми навчання першого бакалаврського рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, але й слухачі 2 курсу денної форми навчання першого бакалаврського рівня Інституту філології та Історико-філософського факультету. Тема лекції «Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія» є третьою темою пілотного проєкту «Підприємницький університет», який впроваджується в Університеті спільно із Стартап-інкубатором YEP, Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Дія. Бізнес та Українським фондом стартапів.

Участь у даному проєкті є свідченням прогресивного розвитку підприємницької освіти та стартап руху нашого Університету серед 80 найпрогресивніших та найкреативніших ЗВО України, які сприяють формуванню підприємницького світогляду й розвитку навичок інноватора у своїх здобувачів ВО Про іноваційність та новітність даного курсу свідчить вперше впроваджений змішаний формат навчання, що забезпечило можливість участі слухачів не лише в очному, але й в дистанційному форматі водночас. Використання сучасних засобів інтерактивного навчання, креативна наочність, актуальні приклади реальних практик, насиченість англомовною стартапівською термінологією, практикоорієнтованість та цілеспрямованість курсу забезпечує не лише перманентну зацікавленість та неабиякий інтерес здобувачів, але й гарантує успішність у досягненні ними власних бажаних результатів та побудові індивідуальних кар’єрно-професійних траєкторій!

#ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ #ФІНЕК #СТАРТАПУНІВЕР #ФІТУКУБГ #АВАНГАРДГРІНЧЕНКА