Третій випуск програми підвищення кваліфікації «Бухгалтер-експерт»

 

Кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління на підставі Договору між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Київським міським центром зайнятості в період з 15 квітня по 14 червня 2019 року провела навчання слухачів в рамках підвищення кваліфікації за напрямком «Бухгалтер-експерт».

За два місяці навчання слухачі оволоділи теоретичними основами з ведення бухгалтерського, управлінського, фінансового та податкового обліку, а також підготовки фінансової звітності на основі міжнародних стандартів фінансової звітності. В ході навчання слухачі навчились вирішувати завдання різних видів складності щодо особливостей обліку та аудиту за МСФЗ.

За період підвищення кваліфікації слухачі курсу «Бухгалтер-експерт» підвищили свій рівень компетентностей щодо прийняття управлінських рішень на основі фінансово-економічного аналізу інформації з бухгалтерських звітів. Удосконалили знання щодо форм, методів та установ, які здійснюють державний фінансовий контроль. Оновили навички обліку операцій із зовнішньоекономічної діяльності.

Загалом, згідно навчального плану було опрацьовано та засвоєно 13 дисциплін, загальним обсягом 330 год. Особливу зацікавленість слухачів біла спрямована на оволодіння комп’ютерних програм з бухгалтерського обліку. Родзинками навчання стали відвідування офісу банку «Concord Bank» та новітні методи навчання: ділові ігри, тренінги та майстер-класи.

По закінченню курсів слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації в університеті та сертифікати від партнера кафедри компанії MEDoc. На урочистому врученні свідоцтв заступник декана Факультету інформаційних технологій та управління Обушний С.М. побажав випускникам значних досягень в роботі та навчанні та презентував напрямки підготовки на факультеті.

Незалежне анкетування якості навчання показало високу оцінку слухачами професорсько-викладацького складу кафедри, матеріально-технічної бази факультету та зручного місця розташування навчального корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка.