VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ».

Подія :VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ».

Секція події : «Нові тенденції управління економічними системами в умовах реалізації інтеграційних стратегій»

Дата: 4-6 жовтня 2019

ПІБ учасника: Краус Наталія Миколаївна

Факультет : інформаційних технологій та управління

Кафедра: фінансів та економіки

Професор кафедри фінансів та економіки, факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка д.е.н., доцент Краус Наталія Миколаївна взяла участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами», яка відбулася 4-6 жовтня 2019 року на базі Хмельницького національного університету за підтримки Міністерства освіти і науки України, та співучасті Вроцлавського університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща), Університету імені Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва), Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія).

Більше 200 учасників конференції мали змогу в ході доповідей на панельних площадках конференції здійснити обмін передовими ідеями та результатами наукових досліджень, розглянути актуальні проблеми формування стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів. Наталія Миколаївна доповідала з проблеми “NewestDigitalTechnologyinManagementofNationalEconomicSystem”, чим своїм виступом зацікавила учасників. В своєму виступі професор Краус Н.М. розкрила зміст деяких новітніх цифрових технологій в управлінні національною економічною системою, серед яких технологія Blockchain NEM. Вказала переваги та особливості застосування NEM в управлінні бізнесом. Представила розширені особливості цифрової технології Nanowallet та вказала сфери використання харвестингу в управлінні національною економічною системою.

Учасники конференції активно працювали над розробкою механізмів вирішення сучасних проблем підготовки фахівців та адаптації освітньої діяльності до вимог Європейського простору вищої освіти. Жвавого обговорення, у ході конференції, набули питання технології інтелектуального аналізу великих даних на основі машинного навчання та стратегічні домінанти розвитку світових і національних фінансових ринків.