Круглий стіл “Modernization of financial system of Ukraine in the conditions of development of digital economy”

 

Науково-викладацьким складом кафедри фінансів та економіки (д.е.н., проф. Краус Н.М., к.е.н., доц. Сосновська О.О., д.е.н., проф Лойко В.В., к.е.н., доц. Васечко Л.І., к.е.н., доц. Казак О.О., к.е.н., доц. Жукова Ю.М., к.е.н., доцент Обушний С.М.) було ініційовано проведення 4 грудня 2019 року Круглий стіл “Modernization of financial system of Ukraine in the conditions of development of digital economy” в рамках Всеукраїнській науково-практичній конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених “Cучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи”.

Активну участь в даному науковому заході взяли студенти 1 та 2 курсів спеціальності Економіка. Всі їх виступи та презентації були представлені іноземною мовою (англійська та німецька мови), що засвідчує високий та швидкий рівень інтеграції наших студентів до Європейського освітнього простору. Доповіді було здійснено 15 студентами, серед яких такі:Transformation offinancial system of Ukraine (B. Ivanitsky), Cryptocurrency in the financial system of Ukraine: problems and prospects (R.Arefiev), E-business in the new augmented reality(A. Panchenko), Digital marketing in Ukraine (V. Shevchuk), Google's organizational structure (K.Buzhdyhan).

За підсумками Круглого столу, Модератором круглого столу д.е.н., проф. Краус Наталією Миколаївною було зроблено висновок про те, що виступи були представлені на актуальні фінансово-економічні теми, з соціальною і екологічною орієнтацією, якість приготовлених презентацій була високою, рівень опису й ясність змісту виступів достатній. Рівень представлення студентом свого авторського доробку та аргументованість і повнота відповідей на поставленні додаткові питання, засвідчує досить високий рівень підновленості студентів, за що колектив кафедри фінансів та економіки ЩИРО ДЯКУЄ кожному студенту!