ХІІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» 2020

Професор кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління д.е.н., доцент Краус Наталія Миколаївна взяла участь, з власним он-лайн виступом, у ХІІІ Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», яка відбулася 12 листопада 2020 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету.

З вітальним словом виступив Мазаракі Анатолій Антонович, ректор КНТЕУ, д-р, екон. наук, проф., академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України. Цікавими і корисними для практичної реалізації стали висловлені ним думки про те, що саме інновації є драйверами розвитку освіти та бізнесу.

Більше 80 учасників заходу, мали змогу в ході доповідей на пленарному засіданні здійснити обмін передовими новітніми ідеями та результатами наукових досліджень, розглянути актуальні проблеми інноватизації підприємств в Україні, отримати досвід компаній щодо виходу на ринки інновацій, розкрити методи формування більш конкурентної інноваційної продукції/послуги (доповідь директора ТОВ ГЕТЬМАН БРАЗЕР’С ГРУП, Гетьмана Матвія Валерійовича). Корисні практичні рішення в частині законодавчого забезпечення діяльності венчурних фондів в Україні були представленні М. І. Кобець (національний експерт з розвитку інноваційної екосистеми, проєкт UNIDO/GEF).

Наталія Миколаївна виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: “Екосистема інноваційно-підприємницького університету в конкурентному освітньому просторі”. Як один із спікерів бізнес-форуму вона наголосила, що становлення та розвиток екосистем – це складний багатоплановий і затяжний в часі процес та для України сьогодні проблема впровадження цифрових критичних технологій через екосистеми інноваційно-підприємницьких університетів носить принциповий характер. Наталія Миколаївна звернула увагу на те, що структура екосистеми інноваційно-підприємницького університету під впливом відкритих інновацій, ціни на послуги, цифрового підприємництва, доступу до широкосмугового Інтернету, набуває вигляду ланцюга типу:

Розробники-Власники-Провайдери-Рекламодавці-Регулятори-Користувачі”

Роботу з інформацією в інноваційно-підприємницькому університеті можна представити ланцюгом виду:

пошук-отримання-розпізнання-аналіз-фільтрація-збагачення-

конструювання інформації-застосування”.

В своєму виступі Наталія Миколаївна зазначила, що успішно функціонуюча екосистема інноваційно-підприємницького університету являє собою безперебійний процес, що вимагає гнучкого мислення і створення такої організаційної структури, яка дозволить суб’єктам господарювання повсякчасно долучатись до пізнання цифрових трендів, рішень та навичків.

ХІІІ бізнес-форум зібрала під одним “дахом” науковців, практиків, підприємців, дослідників з різноманітних секторів економіки з метою того, щоб розповісти про можливості, які відкриває інноваційна діяльність для національної економіки в глобальному інноваційному просторі.