Наполеглива праця – запорука успіху! Відбувся передзахист кваліфікаційних робіт магістрів-фінансистів

Є лише один спосіб зробити велику роботу – полюбити її!

©Стів Джобс

Магістр – наступний за бакалавром освітній рівень, який дає змогу прогресивній молоді з загальним базисом знань, отриманих на бакалавраті, стати «мегагуру» в певному напрямку. Навчання на другому магістерському рівні спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" свідчить про раціональне мислення, тяжіння до наукових пізнань та удосконалення навичок проведення наукових досліджень у тісному взаємозв’язку із прикладними кейсами сучасного ринку фінансових, банківських та страхових послуг. Черговим підтвердженням цьому стали результати попереднього захисту кваліфікаційної магістерської роботи, який відбувся 23 листопада 2020 р. на кафедрі фінансів та економіки в режимі online на платформі GoogleMeet.

Попередній захист відбувся з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження. Також наставницька команда у складі завідувачки кафедри фінансів та економіки, д.е.н., доц. Ольги Сосновської та керівників кваліфікаційних магістерських робіт для позитивно оцінених робіт оголосила про допуск до захисту на засіданні ЕК, акцентувала увагу на дотриманні здобувачами вимог до оформлення та порядку подачі магістерської роботи до захисту, визначила організаційно-часові аспекти відповідних підготовчих процедур.

Бажаємо нашим магістрантам здоров’я в сучасних умовах пандемії та успіху в доопрацюванні своїх науково-прикладних здобутків для успішного їх презентування на захисті!