Проходження практики студентом спеціальності 073 Менеджмент у Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами

Студент VI-го курсу спеціальності 073 Менеджмент Юрченко Денис Вікторович свою передмагістерську практику проходив у Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами м. Києва.

Клінічна лікарня “Феофанія” об’єднує в собі більше 45 підрозділів – діагностичних та лікувальних відділень, центрів, служб, стаціонарів, лабораторій, поліклініка та бібліотека. У 12 корпусах організації працюють 1859 співробітників, з них 1557 – лікарі, середній та молодший медичний персонал. Лікарня надає вичерпний перелік диверсифікованих медичних послуг, багато з яких є унікальними в Україні.

Клінічна лікарня “Феофанія”, залишаючись одним з найбільших та найкраще фінансованих державних лікарняних закладів України, маючи великий диверсифікований штат співробітників та розгалужену організаційно-управлінську структуру, є репрезентативним джерелом оцінки сучасного стану державного менеджменту в області управління діловою кар’єрою, тому є адекватною базою емпіричного дослідження за низкою тем магістерських досліджень.

Така база практики як Клінічна лікарня “Феофанія” дала змогу Д.В. Юрченку в повнім мірі розкрити зміст його кваліфікаційної магістерської роботи на тему “Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу як передумова ефективного розвитку організації”. За результатами наукового дослідження студента опубліковано тези-доповідей за темою Проблемні аспекти використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у робочому процесі на IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика” кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка 24 листопада 2020 року.