Круглий стіл “Teaching Digital Entrepreneurship” 02.12.2020 р.

Науково-викладацьким складом кафедри фінансів та економіки (д.е.н., проф. Сосновська О.О., д.е.н., проф. Краус Н.М., д.е.н., проф. Рамський А.Ю., д.е.н., проф Лойко В.В., к.е.н., доц. Васечко Л.І., к.е.н., доц. Казак О.О., к.е.н., доц. Жукова Ю.М., к.е.н., доцент Обушний С.М.) було ініційовано проведення 2 грудня 2020 року Круглого стілу “Teaching Digital Entrepreneurship” в рамках VIІІ Всеукраїнської науково-практичній конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених “Cучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи” та реалізації проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» (Еразмус+ КА203 «Стратегічне партнерство»).

Активну участь в даному науковому заході взяли студенти 1 та 2 курсів спеціальності Економіка; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент. Всі їх виступи та презентації були представлені англійською мовою, що засвідчує високий та швидкий рівень інтеграції наших студентів до Європейського освітнього простору. Науковими керівниками студентів, що виступали були Краус К.М., к.е.н., доцент кафедри управління, Штепа О. В. к.е.н., доцент кафедри управління, Краус Н.М., д.е.н., професор кафедри фінансів та економіки. Свої доповіді на актуальні теми в частині цифровізації підприємницької діяльності та навчання цифровому підприємництву представили 14 студентів. Зокрема жваву наукову дискусію викликали наступні доповіді:

  • Digital literacy in the framework of teaching digital entrepreneurship (P. Holub, O. Shtepa);
  • Teaching digital entrepreneurship (Bоykо Y.I., Kraus K.M.);
  • Teaching digital entrepreneurship via digital education (I. Voloshynenko, O. Shtepa);
  • Development of e-farms in the conditions of digitalization of agrosphere in Ukraine (Dryha V. H., Kraus K. M.);
  • The role of education in acquiring competencies in digital entrepreneurship ( Shevchuk, Kraus N. M.);
  • Introduction of AR/VR-technologies in business (Cheplyhina Ye. I., Kraus K. M.);
  • Digital entrepreneurship in Ukraine (B. Buryn, Kraus N. M.).

За підсумками Круглого столу, Модератором круглого столу д.е.н., проф. Краус Наталією Миколаївною було зроблено висновок про те, що виступи представлені на актуальну тему навчання цифровому підприємництву, з фінансовою, економічною й інноваційною орієнтацією, якість приготовлених презентацій була високою, рівень опису й ясність змісту виступів достатній. Студенти представили свої доповіді в секторальному розрізі з використанням тематичних відеороликів. Рівень представлення студентом свого авторського доробку та аргументованість і повнота відповідей на поставленні додаткові питання, засвідчує високий рівень підготовленості студентів, за що колектив кафедри фінансів та економіки висловлює слова ВДЯЧНОСТІ кожному студенту!