Робоча зустріч з партнерами по грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» 11 грудня

В ході запланованої робочої зустрічі з партнерами було обговорено напрацювання в рамках першого етапу реалізації проєкту в частині визначення новітніх ключових навичок, що створюються навчальним курсом цифрового підприємництва.

Краус Катерна Миколаївна, доцент кафедри управління, зауважила, що робочою групою від КУБГ було досліджено навчання у напрямі практичної реалізації тріади: “цифрова грамотність – цифрова мобільність – цифрова комерційна компетенція”. Визначено важливу роль формування в системі освіти інституту навчання цифрового підприємництва, яка пролягає через становлення новітнього ландшафту інноваторів шляхом так званого “відцифрування” індивідуумів, а саме їх знань та набуття ними низки цифрових компетенцій, навиків і навичок.

Доцент кафедри управління, Штепа Олена Валентинівна зазначила, що за прогнозами футурологів, системне комплексне мислення повністю витіснене лінійне мислення. Цей факт, “потягне” за собою потребу у зрушеннях в бізнесі, суспільстві, науці і освіті та викличе потребу в змінах у теперішньому підході до прогнозування та розвитку саме цифрових навиків. Якщо мова йде про європейську освіту, то вона базується на міждисциплінарному підході та креативності, а навчання проходить протягом усього життя.

Професор кафедри фінансів та економіки Краус Наталія Миколаївна в ході обговорення представила методику викладання цифрового підприємницького в системі економічного навчання. Наталія Миколаївна зауважила, що успішної реалізації навчального курсу з цифрового підприємництва можна досягнути за вказаною методикою, через забезпечення дотримання наступних умов: розробка власних методик та інструментів, що дозволяють в стислі терміни знайти, протестувати і працевлаштувати сотні фахівців з цифрового підприємництва; формування потужних бізнес-кейсів, які і є основою інноваційних конкурсів будь-якого виду чи масштабу навчального курсу з цифрового підприємництва; напрацювання програми адаптації та додаткової підготовки нових співробітників, нові тренінгові програми шляхом випуску вдосконалених курсів з цифрового підприємництва і тренінгових програм по технологіях 4.0 та Х.0; впровадження комплементарності навичок ядра команди в поєднанні із високим рівнем професіоналізму та репутацією дослідників-новаторів в інноваційно-підприємницькому університеті: культурна спорідненість закордонних членів команди з потенційною клієнтською базою закордоном дозволяє швидко досягати необхідного рівня довіри, а оригінальність і висока якість розробок у технічному сенсі дозволяє швидко будувати довгострокові відносини.

Більше 15 учасників-членів робочої групи, мали змогу в ході обговорення обмінятися цінними напрацюваннями, надати корисні практичні поради та прийняти рішення в частині якісного і ефективного виконання поточного етапу грантового проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship».