Обговорення проєкту нової редакції освітньо-професійної програми 051.00.01 «Економіка міста. Урбаністика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

11 січня 2021 року відбулась онлайн зустріч робочої групи з обговорення проєкту нової редакції освітньо-професійної програми 051.00.01 «Економіка міста. Урбаністика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка. На зустрічі були присутні завідувач кафедри фінансів та економіки Ольга Сосновська, гарант програми Юлія Жукова, професор кафедри Наталя Краус та доцент кафедри Оксана Казак.

За результатами обговорення були прийняті рішення щодо складу робочої групи освітньої програми, змін у профілі освітньої програми (уточнення мети, фокусу та особливостей програми, програмних компетентностей, програмних результатів навчання, придатності до працевлаштування) відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, аналізу тенденцій ринку праці, обговорень з академічною спільнотою та консультацій зі стейкхолдерами. Також було розглянуто питання щодо складу обов’язкових освітніх компонентів програми, освітніх компонентів вибіркової частини та можливостей вибору дисциплін спеціалізації, атестації, уточнено перелік питань анкетування здобувачів освіти щодо якості освітньої програми.