Робоча зустріч з партнерами по грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship»

В рамках роботи Центру функціонального менеджменту (кафедри управління ФІТУ) та Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва (кафедра фінансів та економіки ФІТУ) було проведено робочу зустріч з партнерами грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» та обговорено напрацювання в рамках першого етапу його реалізації в частині форм і видів робіт, що формують цифрові компетенції та навики в ході здобуття освіти з цифрового підприємництва в інноваційному університеті.

Професор, доктор хаб. Марек Цвіклікі (департамент управління громадськими організаціями, колегіум економіки та державного управління) Краківського економічного університету, представив обґрунтований польськими партнерами, під його керівництвом, механізм оновлення навчальної програми з цифрового підприємництва серед членів партнерства.

Доцент кафедри управління, Краус Катерна Миколаївна, зауважила, що робочою групою від КУБГ було досліджено зміст форм навчання, що застосовуються в ході здобуття знань з цифрового підприємництва, а саме: нетворкінги, тренінги, вебінари, круглі столи. Визначена важлива роль застосування методу “воркшоп” під час навчання цифровому підприємництву, що дає змогу майбутнім фахівцям із цифрового підприємництва: набути теоретичних знань стосовно цифрової діяльності у різних секторах економіки, а також розвинути такі компетентності у майбутніх фахівців з цифрового підприємництва, як відповідальність, об’єктивність, доброчесність; вивчити та обговорити досвід цифрового підприємництва у країнах світу та доцільність його використання, виділити основні інструменти становлення нової якості цифрового підприємництва на засадах віртуальної реальності.

Штепа Олена Валентинівна, доцент кафедри управління, зазначила, що професійний економічний розвиток з цифрового підприємництва є ключовим компонентом забезпечення виконання завдань проєкту, які до того ж визначені дорожньою картою впровадження навчальними програмами та курсами з цифрового підприємництва. Скоординований, деталізований та систематичний план професійного економічного розвитку, на основі заявлених цілей, повинен бути доведений до відома усіх учасників проєкту щодо процесу впровадження навчання з цифрового підприємництва.

Професор кафедри фінансів та економіки Краус Наталія Миколаївна в ході обговорення представила очікування основні результати навчання цифровому підприємництву, що формують нову якість компетенцій учасників освітнього процесу для набуття цифрових навиків підприємництва. Наталія Миколаївна зауважила, що ключові зміни, яких варто повсякчас дотримуватися в ході викладання курсу цифрового підприємництва, наступні: вузи не лише повинні забезпечувати навчальний процес, а й стати майданчиками для створення інновацій та цифрових продуктів/послуг, що можливо досягнути за умов злиття з наукою і практикою; об’єднання ресурсів для реалізації спільних проєктів, створення науково-освітніх on-line платформ з курсів цифрового підприємництва; нові можливості вибудовування персоніфікованих освітніх траєкторій економічного розвитку цифрового підприємництва; розвиток рівневої системи тематичних модулів викладання курсу цифрового підприємництва; нарівні з традиційною освітою суспільство повинно в більшій мірі користуватися нетрадиційною, що дозволило б зростання їх компетенцій в частинні нової якості функціонування цифрового підприємництва.

Учасники-члени робочої групи, в ході обговорення прийняли рішення і надалі активно долучатись до зустрічей робочих груп, з метою того, щоб якісно завершити роботу над першим робочим етапом грантового проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship». До нових цікавих дискусійних зустрічей, шановні партнери!