Робоча зустріч з партнерами по грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» 12 лютого 2021

В ході робочої зустрічі з партнерами, яку модерувала Штепа Олена Валентинівна (к.е.н., доцент к-ри управління, КУБГ) було обговорено завершення першого етапу реалізації проєкту, результатом якого є підготовлені методичні рекомендації з навчання цифровому підприємництву та рецензування їх зовнішніми експертами. Так, в ході обговорення взяли участь робочі групи з вузів партнерів Університет Хаєн, Іспанія (Universidad de Jaén, Spain); Університет Фоджа, Італія (Università degli Studi di Foggia, Italy); Неополітанський університет, Італія (Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Italy); Університет Салерно, Італія (Università degli Studi di Salerno, Italy); Віденський економічний університет, Австрія (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria) та аплікант Краківський економічний університет, Польща (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland).

Роль інституту освіти для сфери цифрового підприємництва в Європі і світі дійсно є важливою і на цьому автори методичних рекомендацій загострили свою увагу в 1 розділі, що був представлений учасником робочої групи Jasmin Mikl (Vienna University of Economics and Business).

Розділ 2 “Огляд створення змісту навчання цифрового підприємництва та його цілей” зацікавив партнерів з Університету Фоджа авторською методикою викладання цифрового підприємницького в системі економічного навчання, що була представлена Краус Наталією Миколаївною (д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, КУБГ).

Докладне ознайомлення з розділом 3 “Характерні особливості освітніх цифрових технологій для різних галузей економіки” провів David Herold (Vienna University of Economics and Business).

Розділ 4, що присвячений змісту ключових навичок та компетенцій, якими повинен оволодіти здобувач в ході навчання цифровому підприємництву жваво обговорили в ході дискусії Краус Катерина Миколаївна (к.е.н., доцент к-ри управління КУБГ) та Alessandro Cirillo (University of Foggia).

Ознайомлення з 5 розділом провів Pierpaolo Magliocca (University of Foggia) в частині порівняння між традиційним та дистанційним навчанням, що на сьогодні в умовах викликів пандемії COVID-19 є найзапитуванішим та потрібним для ефективного навчання цифровому підприємництву.

Партнерами Marek Ćwiklicki та Norbert Laurisz (Cracow University of Economics) представлено було 6 розділ, що розкриває механізм оновлення робочих програм та передбачає постійну співпрацю з усіма сторонами навчального процесу (викладачі, здобувачі освіти, стейхолдери). Ними було зазначено, що важливим елементом у створенні системи оновлення є визначення джерел та методів отримання даних та думок, що дозволить оновити навчальні програми. Цінними, з позиції методичних напрацювань, є вказівки авторів, щодо того як працює механізм оновлення навчальної програми.

Корисним було обговорення робочими групами з University of Naples Parthenope (Italy) та University of Jaen (Spain) змісту розділу 7, що ілюструє деякі найкращі практики викладання цифрового підприємництва за допомогою найпоширеніших доступних ІТ-інструментів, а саме: платформ для відеоконференцій, MOOC та бізнес-симуляцій, ігор.

Потрібним вважаємо представлений понятійно-категоріальний апарат до методичних рекомендацій навчання цифровому підприємництву, який розробили Краус Н.М., Краус К.М. та Штепа О.В..

Рішенням робочої групи було визначено часові межі в частині завершення першого етапу над реалізацією проєкту та окреслення наступних подальших кроків в спільній плідній науково-практичній реалізації цифровізації підприємницької діяльності як в освітньому, так і економічному просторах.

Дякуємо партнерам за плідну та конструктивну робочу зустріч!