Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”

17 лютого 2021 року відбулася конференція з підведення підсумків результатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”, організованого кафедрою менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну.

На конференції заслухати доповіді студентів-переможців й обговорили загальні результати між членами журі, представленого 13 ЗВО, серед яких 11 докторів економічних наук і 10 кандидатів економічних наук. Всього в 2020/2021 н.р. на Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 Менеджмент було представлено загалом 99 робіт за освітнім ступенем «магістр» та 39 робіт за освітнім ступенем «бакалавр». Представництво закладів серед учасників: 25 ЗВО.

На конференції також виступив один із переможців ІІ-го туру конкурсу – магістр спеціальності 073 “Менеджмент” кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Юрченко Денис Вікторович з темою доповіді “Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу як передумова ефективного розвитку організації” (науковий керівник к.е.н., доцент Краус К.М.).

Вітаємо переможця та бажаємо подальших наукових здобутків!