Вебінар «Культура академічної доброчесності: проблеми та виклики для здобувачів освіти»

19 лютого Наукове товариство університету організувало вебінар «Культура академічної доброчесності: проблеми та виклики для здобувачів освіти», у якому взяли участь члени НТ ФІТУ. Доповідачами були:

 • Оксана Шахова, студентка 5-го курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», Голова Наукового товариства Факультету права та міжнародних відносин, координатор «Школи академічної доброчесності». Тема виступу: «Академічна доброчесність: як говорити про складні речі простими словами»

 • Дана Сопова, викладач циклової комісії з педагогічної освіти Фахового коледжу «Універсум». Тема цієї доповідачки – «Академічна доброчесність як складник підготовки майбутніх фахівців в Європейському Союзі».

На семінарі можна було дізнатися про наступне:

 • Що таке академічна доброчесність?

 • Різниця між «академічною чесністю» (правдивість у словах) та «академічною доброчесністю» (чесність у поведінці).

 • Закордонний досвід академічної доброчесності.

 • Зарубіжні дослідники, які вивчали питання академічної доброчесності

 • Підходи до навчання та викладання для розвитку академічної доброчесності.

 • Як у сучасному світі можна захиститися від порушень академічної доброчесності.

 • Складові системи забезпечення академічної доброчесності.

 • Тенденції та особливості розвитку і формування академічної доброчесності.

 • Результати опитування стосовно дотримання академічної доброчесності студентами України та Фінляндії.

 • Етапи процесу формування академічної доброчесності (мотиваційний, організаційно-змістовий, коригувальний, управлінський).

Також було надано рекомендації щодо застосування Європейського досвіду у вищих навчальних закладах України.