ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»

Професор кафедри фінансів та економіки, факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка д.е.н., доцент Краус Наталія Миколаївна взяла участь, з власним он-лайн виступом, у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні», яка відбулася 12 березня 2021 року на базі Вінницького національного технічного університету. До обговорення фінансового механізму соціально-економічного розвитку України долучилась і доцент кафедри управління к.е.н. Краус Катерина Миколаївна та представила свої тези доповіді на тему “Закони інноваційно-цифрового розвитку економіки України : глобалізаційний аспект”.

З вітальним словом виступив ректор університету та завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту. Цікавими і корисними для практичної реалізації стали висловлені ними думки про те, що саме інновації є драйверами розвитку освіти та бізнесу в Україні. Професор Зянько Віталій Володимирович зазначив, що цифрова економіка, фінтех та ІТ-інструменти є основою розвитку сучасної України. Більше 120 учасників заходу, мали змогу в ході доповідей на пленарному засіданні здійснити обмін передовими новітніми ідеями та результатами наукових досліджень, розглянути актуальні проблеми цифрової трансформації економіки України, окреслити стан інноваційних процесів та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.

Наталія Миколаївна, як керівник Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва, що функціонує на кафедрі фінансів та економіки КУБГ, виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: “Іннституціоналізація інноваційно-цифрової екосистеми в умовах віртуальної реальності”. Як один із спікерів міжнародної конференції вона наголосили, що дійсно, нові характеристики цифрового, інноваційного економічного простору вимагають перейти від культу ефективності й раціональності до перенесення акцентів на відкритість, демократизацію, соціологізацію, креативність організаційних процесів, нерівноважність та нелінійність управлінських ієрархічних ланцюгів, непередбачуваність і різноманітність траєкторій розвитку суб’єктів господарювання різних рівнів агрегації. Наталія Миколаївна звернула увагу на те, що працюючи з малими і середніми суб’єктами господарювання й над стартап проєктами, інвестори мають змогу усунути неточності, що мають місце в бізнес-ідеях. В ході функціонування екосистеми виявити та довести до відома урядовців “вузькі” місця, які є в українському законодавстві.

Структура екосистеми може мати наступний робочий ланцюг виду:

стартап школа – фестиваль інноваційних проєктів – бізнес-інкубатор – інноваційне технологічне середовище – центр інтелектуальної власності – венчурний фонд”

В своєму виступі Наталія Миколаївна зазначила, що функціонування екосистеми забезпечується наявністю інноваційного ресурсу (інституції, людський капітал і R&D, інфраструктура, ринок, бізнес), стабільною мобільністю, менторською підтримкою, акселераційними програмами та націлюється на результат у вигляді інноваційного продукту (знання й технології, креативний продукт/товар).

Міжнародна конференція зібрала під одним “дахом” закордонних і українських науковців та практиків, дослідників з різноманітних секторів економіки з метою того, щоб вкотре загострити увагу на тому, що інституціоналізація сучасного господарського порядку в напрямі становлення і розвитку цифрової економіки повинна враховувати особливості еволюції соціальних цінностей, які домінують в господарському порядку сьогодення, та базуватись на якісних інститутах і креативних інноваторах.