Обговорення внесення змін до освітньої програми “Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі” зі студентами 22 червня 2020 року

На факультеті інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося онлайн-засідання круглого столу, на якому обговорювали зміни до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю “Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі” зі студентами 5-6 курсів, що навчаються за даною спеціальністю, та випускниками.

Гарант освітньої програми, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Морзе Наталія Вікторівна запропонувала до розгляду пропозиції щодо оновлення навчального плану та змісту освітньої програми згідно зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.

Участь в дискусії взяли студенти та випускники, які у своїх виступах наголосили на необхідності посилення управлінської складової освітньої програми, зокрема додаванням дисципліни “HR-менеджмент” та вивченням правових і економічних аспектів управління, додавання дисциплін, що формують практичні навички створення ЕНК як готового продукту.

Зважаючи на актуальність в сучасних умовах такого напрямку як дистанційне навчання як у формальній освіті, так і в корпоративному секторі, студенти висловили зацікавленість у вивченні вибіркових дисциплін, які б забезпечили вдосконалення фахових компетентностей з адміністрування систем електронного навчання, веб-дизайну та бізнес-візуалізації е-навчання. Дисципліни «Дизайн мислення», “Штучний інтелект в електронному навчанні” студенти вважають такими, що відповідають сучасним освітнім трендам та майбутнім потребам здобувачів освіти.