ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

Професор кафедри фінансів та економіки, факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка д.е.н., доцент Краус Наталія Миколаївна взяла участь, з власним он-лайн виступом, у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», яка відбулася 14 квітня 2021 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З вітальним словом виступив ректор університету (Петришин Роман, д.фіз.-мат. н., професор) та завідувач кафедри фінансів та кредиту (професор Нікіфоров Петро Опанасович). Нікіфоров П.О. зазначив, що питання нової якості фінансових інструментів, що здійснюють суттєвий вплив на сталий розвиток економіки України є чи не найважливішою умовою. Більше 80 учасників заходу, мали змогу в ході доповідей на пленарному засіданні здійснити обмін знаннями в частині забезпечення фінансової безпеки України як чинника сталого розвитку економіки; аналізу впливу просторових чинників на бюджетне фінансування креативної індустрії в умовах сталого розвитку економіки України; з’ясування політичної складової забезпечення стійкості публічних фінансів України; розкриття змісту мережевого підходу в дослідженнях  фінансової безпеки.

Наталія Миколаївна, як керівник Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва, що функціонує на кафедрі фінансів та економіки КУБГ, виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: “Інституціонально-еволюційні фрейми “цифрового фінансиста” та його “цифровий генетичний код””.

Наталія Миколаївна звернула увагу на те, що відцифрований інтелектуальний капітал варто представляти за трансформаційною спіраллю виду: “відцифрований людський капітал – інститут цифрової освіти – інтелектуальна відцифрована праця – оцифрований інтелектуальний капітал – інтелектуальна цифрова активність – інтелектуальний/цифровий потенціал – цифрова культура – інтелектуальне/цифрове виробництво – інтелектуальний/цифровий продукт – цифровий капітал – цифрова економіка – …”. Вона представила авторське потенційне “кермо ментальних правил та норм” цифрової економіки за рівнями інституціональної платформи, якого варто дотримуватися в ході підготовки цифрового фінансиста, цифрового економіста, спеціаліста з цифрового підприємництва.

В своєму виступі Наталія Миколаївна зазначила, що щоб мати на ринку праці цифрових висококваліфікованих спеціалістів з цифрового підприємництва, потрібно вже сьогодні відшліфовувати наявний “генетичний код” інституту спеціаліста в частинні становлення інституту цифрового спеціаліста з цифрового підприємництва в умовах віртуальної реальності. Наталією Миколаївною в ході виступу було представлено авторське бачення контенту “цифрової людини” та пізнання наповненості інституту “цифрової людини” через використання категорії “фрейм”, “інститут”. Представлено авторські інституціонально-еволюційні фрейми “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва, серед чого названо: інститут цифрової освіти; інтелектуальна відцифрована праця; інститут оцифрованого інтелектуального капіталу; інтелектуальна цифрова активність, мобільність; інтелектуальний цифровий потенціал; цифрові компетенції, навики, культура; цифрове підприємництво; цифровий продукт/послуга; інститут цифрового капіталу.