Робоча зустріч з партнерами по грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» 25 червня 2021

25 червня 2021 в рамках роботи Центру функціонального менеджменту (кафедри управління ФІТУ) та Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва (кафедра фінансів та економіки ФІТУ) було проведено робочу зустріч з партнерами грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» та обговорено напрацювання в рамках другого етапу його реалізації в частині форм і видів робіт, що формують цифровий бізнес. Обговорення також здійснювалося в частинні напрацювання цифрових бізнес-кейсів. Професор, доктор хаб. Марек Цвіклікі (департамент управління громадськими організаціями, колегіум економіки та державного управління) Краківського економічного університету, представив обґрунтований польськими партнерами, під його керівництвом, роботу над темою ведення цифрового бізнесу, цифрового підприємництво.

Доцент кафедри управління, Краус Катерна Миколаївна, зауважила, що робочою групою від КУБГ було досліджено цифрову інфраструктуру як комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості електронної взаємодії, обміну даними, сигналами тощо. Передбачається розгляд робочою групою КУБГ цифрових інфраструктур двох видів, а саме: опорні (тверді) та сервісні (м’які).

Штепа Олена Валентинівна, доцент кафедри управління,  зазначила, що цифрова інфраструктура, як і дані, створює умови та формує екосистему розвитку цифрових інновацій. Ширший погляд на інфраструктуру свідчить про потребу розвитку, зокрема, і т. з. аналогової інфраструктури інновацій, наприклад кластерів. Кластери об’єднують у собі відразу декілька важливих елементів екосистеми – R&D-центри, лабораторії, інкубатори, акселератори, навчальні заклади, венчурні фонди, інноваційні команди, технологічний бізнес, а також індустрію. Один із варіантів кластера – міжгалузеві альянси.

Разом з тим, планується розгляд питань підтримки розбудови інноваційних екосистем в містах (інноваційні/технологічні хаби, центри, парки, кластери та інше), інноваційної політики муніципалітетів та стимулювання залучення громадян у розробку міських рішень смарт-сіті (стартап-рух та живі лабораторії).

Професор кафедри фінансів та економіки Краус Наталія Миколаївна в ході обговорення представила ключові характеристики цифрових платформ: мережева структура, мережевий ефект; ресурсотворення (1+1=3); внутрішня валюта, токенізація (один із напрямків у майбутньому); «win-win-win-win» – виробник – продавець – покупець – власник платформи; digital twin – функціонування одразу у двох економічних форматах (віртуал та аналог); платформа масштабування – Інтернет; капіталізація даних, дані – ресурс.

Наталія Миколаївна зауважила, що планується розгляд становлення цифрових екосистем, який проходитиме щлях трансформації від лінійної до мережевої моделі створення цінності, що передбачає перехід: від використання власних ресурсів до координації чужих; від акценту на якість внутрішніх бізнес-процесів до вдосконалення зовнішніх комунікацій між користувачами платформи; від максимізації виключно цінності для споживачів до загальної цінності всієї цифрової екосистеми.

Учасники-члени робочої групи, в ході обговорення прийняли рішення і надалі активно долучатись до зустрічей робочих груп, з метою того, щоб якісно завершити роботу над другим робочим етапом грантового проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship».