Моніторинг анкетування здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка»

З метою урахування думки здобувачів освіти при розробці нової метою урахування думки здобувачів освіти при розробці нової редакції освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка» було проведене анкетування.

Анкетування студентів проходило з 20 по 23 січня 2021 р., анонімно, онлайн, з використанням Google Форм. Опитування було запропоновано студентам 1, 2 та 3 курсів, які навчаються за даною програмою – загалом 36 осіб. У анкетуванні взяли участь 28 студентів (77,8% від загальної кількості), тому результати можна вважати репрезентативними.

 

Моніторинг анкетування здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка»