Моніторинг анкетування здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка» щодо якості навчального процесу

З метою отримання зворотного зв’язку та урахування думки здобувачів освіти при провадженні навчального процесу за освітньо-професійною програмою «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка» було проведене анкетування.

Анкетування відбувалося з 27 по 30 червня 2021 р. анонімно в режимі онлайн, з використанням Google Форм. Опитування було запропоновано студентам 1-го, 2-го та 3-го курсів, які навчаються за освітньою програмою– загалом 36 осіб. У анкетуванні взяв участь 21 студент (58,3% від їх загальної кількості), тому результати можна вважати репрезентативними.

 

Моніторинг анкетування здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка» щодо якості навчального процесу