Відкрита лекція завідувача кафедри фінансів та економіки Сосновської О.О. на тему «Соціально-економічне значення страхування життя»

13 жовтня 2021 року відбулась відкрита лекція доктора економічних наук, завідувача кафедри фінансів та економіки Ольги Сосновської на тему: «Соціально-економічне значення страхування життя» для студентів третього курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

На лекції були присутні декан Факультету інформаційних технологій та управління Алла Михацька, заступник декана Ірина Мельник, завідувач кафедри комп’ютерних наук і математики Оксана Литвин, завідувач  кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Павло Складаний, доцент кафедри управління Олена Акіліна, викладачі кафедри фінансів та економіки.

Лекція була присвячена вивченню актуальних тенденцій розвитку ринку страхування життя в Україні. Особливу увагу було приділено визначенню сутності та базових умов укладення договорів страхування життя як фінансового інструменту, який має розуміти та вміти використовувати в управлінні особистими фінансами кожна фінансово грамотна людина. Акцентовано увагу на реальних прикладах та практичних рекомендаціях з актуальних питань укладення договорів страхування життя, що свідчить про практикоорієнтований характер проведеного заняття.

Матеріал лекції викладено на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних методів викладання та якісного наочного забезпечення. Лекція була корисною для підвищення фінансової грамотності та страхової культури здобувачів освіти.