«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 10 листопада 2021 р.

Науково-викладацьким складом кафедри фінансів та економіки і кафедри управління було ініційовано проведення 10 листопада 2021 року Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи».

На високому науковому рівні конференція була промодерована Ольгою Олександрівною Сосновською (завідувачка кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка економічних наук, доцентка), яка в ході пленарного засідання загострювала повсякчас увагу учасників конференції саме на пошуках інструментів в частині вирішення проблем економіки в умовах віртуалізації на муніципальному, регіональному та державному рівнях.

Розпочалась конференція з привітального слова Алли Валер’янівни Михацької, декана Факультету інформаційних технологій та управління  Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатки педагогічних наук. З побажаннями плідної наукової дискусії долучилась до привітання заходу Ільїч Людмила Миколаївна (завідувачка кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка економічних наук, доцентка).

До вітальних слів долучились і гості наукового заходу – Hani Haidoura (Vice president of American University of Culture and Education (Beirut, Lebanon), PhD (Economics) та Олександр Миколайович Левченко (проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор).

Свої тези-доповідей на актуальні теми в частині проблем управління на різних рівнях економічної агрегації, трансформації фінансової системи та сучасних форм і методів підготовки й підвищення кваліфікації кадрів для органів управління, суб’єктів господарювання представили 190 учасників. Зокрема жваву наукову дискусію викликали наступні доповіді:

  • Сучасні проблеми публічного управління у сфері економіки в період соціально-економічної кризи (Клавдія Василівна Дубич, професорка кафедри управління охороною здоров’я та адміністрування Національного університету охорони здоров’я України, докторка наук з державного управління, професорка);
  • Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні (В’ячеслав Михайлович Биковець, Генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств);
  • Effect of Lebanese Currency Meltdown on Lebanese Economy (Hussein Nabulsi, Campus Director American University of Culture and Education (Beirut, Lebanon), PhD (Economics);
  • Освітня політика із забезпечення якості освіти в Україні (Іван Ярославович Юрійчук,директор департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти);
  • Динаміка цін на фінансові активи в контексті розвитку світової економіки (Дмитро Михайлович Жерліцин, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор);
  • Сучасні тренди розвитку фінансової системи України у контексті загальносвітових тенденцій (Тетяна Олексіївна Кізима, професорка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Західноукраїнського національного університету, докторка економічних наук, професорка);
  • Розвиток розумних міст: зарубіжний досвід та його актуальність для впровадження в Україні (Ілона Олександрівна Андрощук, доцентка кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидатка економічних наук, доцентка);
  • Шерингова економіка: Яке її майбутнє в соціально-економічному середовищі України? (Наталія Миколаївна Краус, професорка кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка економічних наук, доцентка).

Виступи викладачів супроводжувались цікавими, змістовними презентаціями, що засвідчує високий рівень підготовки доповідачів конференції.

До активного обговорення, дискусії долучились д.е.н., проф. Сосновська О.О., д.е.н., проф. Краус Н.М., д.е.н., проф. Ушенко Н. Л., к.е.н., доц. Казак О.О., к.е.н., доцент Євтушевська О.В., д.е.н., проф. Звонар В.П., к.е.н., доцент Яковенко І.В., викл. Руденко В.С..

Підсумовуючи роботу конференції Ольга Сосновська зазначила, що рівень представлення доповідачів свого авторського доробку характеризувався аргументованістю і повнотою відповідей на поставлені дискусійні питання, що засвідчує високий рівень їх обізнаності в частині представленої проблематики конференції, за що члени оргкомітету висловлюють слова ВДЯЧНОСТІ кожному доповідачу!