Інтернаціоналізація освітнього процесу - гостьова лекції Олени Бурунової на тему "Ціноутворення на ринках ресурсах"

12 листопада 2021 року для студентів 1 курсу спеціальностей 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Факультету інформаційних технологій та управління в рамках вивчення дисципліни «Економікс» відбулась гостьова лекція на тему «Ціноутворення на ринках ресурсів», організована кафедрою фінансів та економіки. Лектор – Олена Бурунова, викладач факультету права та економіки Університету Яна Длугоша в Ченстохові.

Лектор висвітлила ряд теоретичних питань формування цін в умовах різних форм організації ринку праці: конкурентному, монополістичному, монопсонії та двосторонньої монополії. Значна увага була приділена практичним аспектам оплати праці в Польщі: формам, системам, структурі, оподаткуванню, динаміці середньої зарплати після вступу до ЄС та трудовій міграції поляків.

https://youtu.be/gUQFVFZlq58