Гостьова лекція Поздєєвої Катерини Вікторівни

26 листопада 2021 р. для студентів 1-4 курсів денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» була проведена гостьова лекція на тему «Бюджетний процес. Складання прогнозу та проєкту бюджету міста Києва». Запрошений лектор Поздєєва Катерина Вікторівна - заступник директору департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Під час викладення лекції були висвітлені наступні питання:

  • бюджетний календар
  • стадії бюджетного процесу
  • основні кроки складання прогнозу бюджету міста Києва
  • прогноз доходів та видатків бюджету міста Києва
  • складання бюджетного запиту
  • процес схвалення та затвердження бюджету міста Києва
  • структура бюджету міста Києва за сферами
  • проєкти видатків на програми: розвитку транспорту та дорожнього господарства, житлово-комунального господарства та благоустрою міста, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, освіту
  • про проєкт бюджету міста Києва на 2022 рік.

Лекція проводилася у дистанційному форматі, що надало можливість приєднатися 30 особам. Розповідь лектора супроводжувалась матеріалами мультимедійної презентації, яка була представлена схемами, таблицями, нормативними документами.

Наприкінці лекції були задані питання щодо перспектив розвитку бюджетного процесу в місті Києві, як проводиться процедура коригування бюджетних доходів та видатків, які терміни процедур планування та затвердження бюджету міста Києва.

Інформація, яку отримали здобувачі освіти під час лекції та у ході її обговорення, сприятиме формуванню у студентів фахових компетентностей.