ІХ Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

8 грудня 2021 р. на кафедрі фінансів та економіки відбулась щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених в онлайн форматі. На конференцію було представлено 90 доповідей студентів та молодих вчених з різних закладів вищої освіти України. Робота конференції відбувалась за наступними  секціями: «Розвиток сучасної економічної науки в умовах глобалізаційних процесів», «Актуальні тенденції розвитку фінансів, банківництва та страхування» та окремо велась дискусія в межах круглого столу «Doing business digitally», де всі доповіді здійснювалися англійської мовою.

Учасники конференції з цікавістю прослухали доповіді та прийняли активну участь у їх обговоренні. Доповіді учасників конференції стосувались різних питань сучасної економіки. Зокрема доповіді Михайла Давидова «Бірюзові компанії», Дмитра Ожиганова «Хакатони як сучасний інструмент генерування ідей на національному ринку інновацій», Ольги Михайленко «Інтегральне бізнес-планування як сучасний інструмент управління бізнесом» стосувались питань інноваційних перетворень в економіці.

Доповіді Кирило Арабаджи «Сучасні напрями інвестиційної діяльності страхових компаній», Ірини Сіренької «Інноватика як основа розвитку страхових компаній України», Ірини Горач «Елементи інвестиційної політики страхової компанії», Анастасії Вакуленко «Напрями вдосконалення інвестиційної політики комерційного банку», Наталії Хворостянко «Аналіз фінансових моделей розвитку страхових компаній» присвячені актуальним питанням сучасного стану фінансового сектора національної економіки, розвитку банків та страхових компаній.

 Доповіді Катерини Буждиган «Keiv Smart Sity  в умовах віртуальної реальності», Анастасії Чередніченко «Екологічні інновації у сталому розвитку міста», Анастасії Золотоверхої «Розвиток підприємництва в об’єднаних територіальних громадах» присвячені дослідженню питань економіки міста, сучасним змінам у розвитку міст та реформі децентралізації, яка розвивається в нашій країні.

Учасники конференції відмітили високий рівень доповідей, актуальність та креативність питань, які обговорювались, зацікавленість студентів у проведенні наукових досліджень, на основі яких було зроблено доповіді.

За результатами обговорення доповідей прийнято рішення щодо друку Збірки матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції.

 Щиро дякуємо всім за участь у конференції!

Бажаємо подальших наукових здобутків та перемог!

Будуємо нашу Україну розвинутою та інтелектуальною державою!