Організація та методика аналізу витрат

03.12.2021 р. відбулось практичне заняття з курсу «Економічний аналіз» для студентів 3 курсу групи Екб-1-19-4.0д з теми «Організація та методика аналізу витрат». Викладач – Швець Павло Анатолійович, доцент кафедри фінансів та економіки.

Метою заняття є набуття практичних навичок аналізу витрат на підприємстві в розрізі економічних елементів і статей калькуляції, визначати вплив окремих факторів на їх величину, виявляти резерви зниження витрат на підприємстві.

Студенти проаналізували структуру і динаміку витрат в розрізі економічних елементів досліджуваних підприємств. Результати узагальнено у вигляді таблиць та діаграм. Визначено вплив окремих факторів на їх величину та виявлено резерви їх зниження.